Taekwondo lessen Corona update

Het kabinet heeft de eerder genomen maatregelen in de aanpak van het coronavirus voorlopig verlengd tot 20 mei a.s.
Dit wil zeggen dat we helaas nog niet in de zaal terecht kunnen. Ik zou zeggen nog even volhouden!!!

UPDATE TBN 21 april 2020:

Binnensportaccomodaties van onder meer sportscholen en verenigingen blijven in ieder geval nog tot 20 mei gesloten. Over eventuele verlenging van deze termijn besluit de regering in de week vóór 20 mei. Wel worden er kleine stapjes gemaakt richting hervatting van de sport:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties en onder duidelijke voorwaarden individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

De eerder genomen maatregelen worden verlengd tot 20 mei. Voorlopig zien we dus nog geen wedstrijden en geen gezamenlijke trainingen.
De Nederlandse regering heeft het verbod voor alle vergunningplichtige evenementen verlengd tot in elk geval 1 september.

Print