Hartelijk gefeliciteerd!

16 juli 2016 zijn onze leden Rupert & Veerle in het huwelijk getreden.

Hartelijk gefeliciteerd van de hele club!

#

July 16th, our members Rupert & Veerle got married.

Congratulations from the entire club!

 

Print